Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Cúc Số 104, Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0395817045
2 NT Lan Anh Số 354, Phạm Văn Bạch, phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0982119277