Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Cúc Số 104, Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0395817045
2 NT Vũ Số 15, CC Bào Cát 1, phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0909380468
3 NT Thanh Xuyên Số 19/K1, Bàu Cát 4, phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0395170865
4 NT Lan Anh Số 354, Phạm Văn Bạch, phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0982119277