Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 42 355 , Hoang Van Thu, P 1, Tan Binh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907030309
2 NT My Hanh 84, Lê Bình, P 4, Tan Binh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902712173
3 NT Trung Viet 1226, Cách Mạng Tháng 8, P 4, Tan Binh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933856863
4 NT Truong Minh 291A, Lê Văn sỹ, P 1, Tan Binh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933100700
5 NT Hòa Mai 1,Cc Tân Sơn Nhì, 14,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0902510641
6 NT Đức Minh 1224,CMT8, 4,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0903645840
7 NT Phước An. 28B,Phan Huy Ích, 3,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0932027711