Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Trung Nguyên 93B Phan Xích Long, Phường 2, Q. Phú Nhuận, Tp HCM 0839951329
2 Nhà thuốc Trường Minh( Trường Sinh) 291A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933900900
3 Nhà thuốc Huyền Châu 52 Nhất Chi Mai, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM 0911005118
4 Nhà thuốc Lan Anh 354 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q. Tân Bình, Tp HCM 0982119277
5 Nhà thuốc Việt Âu 231 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0908861196
6 Nhà thuốc số 41 01 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Q. Tân Bình, Tp HCM 0838600847
7 Nhà thuốc Hòa Mai 001 CC Tân Sơn, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0902485557
8 Nhà thuốc Trung Nguyên 93B Phan Xích Long, Phường 2, Q. Phú Nhuận, Tp HCM 0839951329
9 Nhà thuốc Trường Minh( Trường Sinh) 291A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933900900
10 Nhà thuốc Huyền Châu 52 Nhất Chi Mai, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM 0911005118
11 Nhà thuốc Lan Anh 354 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q. Tân Bình, Tp HCM 0982119277
12 Nhà thuốc Việt Âu 231 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0908861196
13 Nhà thuốc số 41 01 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Q. Tân Bình, Tp HCM 0838600847
14 Nhà thuốc Hòa Mai 001 CC Tân Sơn, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0902485557
15 Nhà thuốc Trung Nguyên 93B Phan Xích Long, Phường 2, Q. Phú Nhuận, Tp HCM 0839951329
16 Nhà thuốc Trường Minh( Trường Sinh) 291A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933900900
17 Nhà thuốc Huyền Châu 52 Nhất Chi Mai, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM 0911005118
18 Nhà thuốc Lan Anh 354 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q. Tân Bình, Tp HCM 0982119277
19 Nhà thuốc Việt Âu 231 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0908861196
20 Nhà thuốc số 41 01 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Q. Tân Bình, Tp HCM 0838600847
21 Nhà thuốc Hòa Mai 001 CC Tân Sơn, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0902485557
22 Nhà thuốc Trung Nguyên 93B Phan Xích Long, Phường 2, Q. Phú Nhuận, Tp HCM 0839951329
23 Nhà thuốc Trường Minh( Trường Sinh) 291A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933900900
24 Nhà thuốc Huyền Châu 52 Nhất Chi Mai, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM 0911005118
25 Nhà thuốc Lan Anh 354 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q. Tân Bình, Tp HCM 0982119277
26 Nhà thuốc Việt Âu 231 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0908861196
27 Nhà thuốc số 41 01 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Q. Tân Bình, Tp HCM 0838600847
28 Nhà thuốc Hòa Mai 001 CC Tân Sơn, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0902485557