Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Đức Minh 1224 CMT8, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp HCM 0909.305.978/0866798080
2 Nhà thuốc Hải Phong 134 Trường Chinh, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM 0932030042
3 Nhà thuốc Hòa Mai 001 CC Tân Sơn, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0902485557
4 Nhà thuốc Hồng Lam 23 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Q. Tân Bình, Tp HCM 0127221677
5 Nhà thuốc Huyền Châu 52 Nhất Chi Mai, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM 0911005118
6 Nhà thuốc Kim Dung 62B Nhất Chi Mai, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM 0932156057
7 Nhà thuốc Lan Anh 354 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q. Tân Bình, Tp HCM 0982119277
8 Nhà thuốc Mỹ Hạnh 84 Lê Bình, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp HCM 0902715173
9 Nhà thuốc Ngô Gia 129 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Tp HCM 0937613959
10 Nhà thuốc Phú Đức 170 Nghĩa Phát, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp HCM 0902632322
11 Nhà thuốc Phú Đức 2 383 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp HCM 0902632322
12 Nhà thuốc Phúc Châu 1097 CMT8, Phường 7, Q. Tân Bình, Tp HCM 0933105.666
13 Nhà thuốc Phước An 28B Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình, Tp HCM 0932027711
14 Nhà thuốc số 41 01 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Q. Tân Bình, Tp HCM 0838600847
15 Nhà thuốc Tiến Trang B1 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15,Q.Tân Bình, Tp HCM 0908864701
16 Nhà thuốc Toàn Tâm 19/5 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0975997910
17 Nhà thuốc Trung Việt 1216 CMT8, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp HCM 0933856863
18 Nhà thuốc Trường Minh( Trường Sinh) 291A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933900900
19 Nhà thuốc Việt Âu 231 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM 0908861196