Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Yến 309,Nguyễn Thái Bình, 12,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0938863386
2 NT 42 355 ,Hoàng Văn Thụ, 1,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0907030309
3 NT Trường Minh 291A,Lê Văn Sỹ, 1,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0933100700
4 NT Mỹ Hạnh 84,Lê Bình, 4,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0932700067
5 NT Đức Minh. 1224,CMT8, 4,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0903645840
6 NT Huyền Châu 52 ,Nhất Chi Mai, 13,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0903677683
7 NT Kim Dung 62,Nhất Chi Mai, 13,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0932156057
8 NT Tiến Trang B1,Nguyễn Sy Sách, 15,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0908864701
9 NT Toàn Tâm 19/5 ,Nguyễn Phúc Chu, 15,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0975997910
10 NT Phước An 28B,Phan Huy Ích, 3,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0932027711