Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Yến 309,Nguyễn Thái Bình, 12,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0938863386
2 NT 42 355 ,Hoàng Văn Thụ, 1,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0907030309
3 NT Trường Minh 291A,Lê Văn Sỹ, 1,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0933100700
4 NT Mỹ Hạnh 84,Lê Bình, 4,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0932700067
5 NT Đức Minh. 1224,CMT8, 4,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0903645840
6 NT Huyền Châu 52 ,Nhất Chi Mai, 13,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0903677683
7 NT Kim Dung 62,Nhất Chi Mai, 13,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0932156057
8 NT Tiến Trang B1,Nguyễn Sy Sách, 15,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0908864701
9 NT Toàn Tâm 19/5 ,Nguyễn Phúc Chu, 15,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0975997910
10 NT Phước An 28B,Phan Huy Ích, 3,Tân Bình,Hồ Chí Minh 0932027711
11 NT Hồng Nhật 155,Bạch Đằng, 2,Tân Bình,TP- HCM 0938977626
12 NT Hòa Mai 1,Cc Tân Sơn Nhì, 14,Tân Bình,TP- HCM 0902510641
13 NT Quốc Bình An 301,Lê Văn Sỹ, 1,Tân Bình,TP- HCM 0932053299
14 NT Thùy Trâm 102,Phạm Văn Hai, 3,Tân Bình,TP- HCM 0913944243
15 NT Hải Phong 134,Trường Chinh, 14,Tân Bình,TP- HCM 0932030042
16 NT Tâm Châu 5 109D,Phạm Văn Hai, 3,Tân Bình,TP- HCM 0908114428
17 NT An Khang 47,Nguyễn Bặc, 3,Tân Bình,TP- HCM 0903715277
18 NT Trung Viet 1226,Cách mạng Tháng Tám, 4,Tân Bình,TP- HCM 0932112564
19 NT An Thái 30,Hoàng Hoa Thám, 4,Tân Bình,TP- HCM 0937613959
20 NT Bảo Khang 203,Nguyễn Hồng Đào, 14,Tân Bình,TP- HCM 0938843526
21 NT Phúc Châu 1097,Cách mạng Tháng Tám, 4,Tân Bình,TP- HCM 0933015666
22 NT Ngô Gia 129,Nguyễn Thái Bình, 12,Tân Bình,TP- HCM 0973191225
23 NT Phước Hiền 69,Phạm Văn Hai, 3,Tân Bình,TP- HCM 0907961119
24 NT Hồng Lâm 23,Nguyễn Sy Sách, 15,Tân Bình,TP- HCM 0792212677
25 NT Cao Minh 20/86,Bình Giã, 12,Tân Binh,TP- HCM 0347419724
26 NT Thiên Phượng 167,Đồng Đen, 14,Tân Binh,TP- HCM 0935646213
27 NT Chi Bảo 50/4,Nhất Chi Mai, 12,Tân Binh,TP- HCM 0908978170
28 NT Bình An 60,Văn Chung, 13,Tân Binh,TP- HCM 0901736971
29 NT Phú Đức 170,Nghĩa Phát, 7,Tân Binh,TP- HCM 0902632322
30 NT Toàn Tâm 08 93,Nguyên Sỹ Sách , 15,Tân Binh,TP- HCM 0979219719
31 NT Minh Phúc 144,Nguyễn Phúc Chu, 15,Tân Binh,TP- HCM 0986186673
32 NT Kim Tâm 147,Thành Mỹ, 8,Tân Binh,TP- HCM 0385228366
33 NT Hoàng Anh 75B,Nhất Chi Mai, 13,Tân Binh,TP- HCM 0908098539
34 ECO 148,Hoàng Hoa Thám, 12,Tân Bình,TP- HCM 0286293630
35 NT Hồng Minh 117,Bạch Đằng, 2,Tân Bình,TP- HCM 0938380272
36 NT Việt Âu 234,Nguyễn Hồng Đào, 14,Tân Bình,TP- HCM 0908861196
37 NT Hồng Hà II 373/97,Lý Thường Kiệt, 9,Tân Bình,TP- HCM
38 NT Vũ 15,CC Bào Cát 1, 14,Tân Bình,TP- HCM
39 NT Trường Huy 41,Nguyễn Chánh Sắt,Phường 13,Tân Binh,TP- HCM 0326198680
40 NT Trường Huy 41,Nguyễn Chánh Sắt,Phường 13,Tân Binh,TP- HCM 0326198680