Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Phú

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Tâm Việt Số 491, Âu cơ, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906766136
2 NT Phương Anh Số 148, Tây Thạnh, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0918638192