Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Phú

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Công Tâm SN 43 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM 0907950909
2 Nhà thuốc Bắc An Khang 202 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp HCM 02866864505
3 Nhà thuốc 252 354 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp HCM 0982115441
4 Nhà thuốc Thanh Loan 86A Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM 0906951822
5 Nhà thuốc Hoàng Đức 190 Nguyễn Sơn.Phường Phú Thọ Hòa .quận Tân phú, TP HCM 0903335249
6 Nhà thuốc Đông Y Thuận Hòa 303A Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tp Tân Phú, Tp HCM 0963391144
7 Nhà thuốc Thanh Sương 60 Trần Hưng Đạo, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp HCM 0838124434
8 Nhà thuốc Công Tâm SN 43 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM 0907950909
9 Nhà thuốc Bắc An Khang 202 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp HCM 02866864505
10 Nhà thuốc 252 354 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp HCM 0982115441
11 Nhà thuốc Thanh Loan 86A Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM 0906951822
12 Nhà thuốc Hoàng Đức 190 Nguyễn Sơn.Phường Phú Thọ Hòa .quận Tân phú, TP HCM 0903335249
13 Nhà thuốc Đông Y Thuận Hòa 303A Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tp Tân Phú, Tp HCM 0963391144
14 Nhà thuốc Thanh Sương 60 Trần Hưng Đạo, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp HCM 0838124434
15 Nhà thuốc Công Tâm SN 43 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM 0907950909
16 Nhà thuốc Bắc An Khang 202 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp HCM 02866864505
17 Nhà thuốc 252 354 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp HCM 0982115441
18 Nhà thuốc Thanh Loan 86A Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM 0906951822
19 Nhà thuốc Hoàng Đức 190 Nguyễn Sơn.Phường Phú Thọ Hòa .quận Tân phú, TP HCM 0903335249
20 Nhà thuốc Đông Y Thuận Hòa 303A Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tp Tân Phú, Tp HCM 0963391144
21 Nhà thuốc Thanh Sương 60 Trần Hưng Đạo, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp HCM 0838124434
22 Nhà thuốc Công Tâm SN 43 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM 0907950909
23 Nhà thuốc Bắc An Khang 202 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp HCM 02866864505
24 Nhà thuốc 252 354 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp HCM 0982115441
25 Nhà thuốc Thanh Loan 86A Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM 0906951822
26 Nhà thuốc Hoàng Đức 190 Nguyễn Sơn.Phường Phú Thọ Hòa .quận Tân phú, TP HCM 0903335249
27 Nhà thuốc Đông Y Thuận Hòa 303A Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tp Tân Phú, Tp HCM 0963391144
28 Nhà thuốc Thanh Sương 60 Trần Hưng Đạo, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp HCM 0838124434
29 PhaNo lô 3 16B đường CN13 Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp HCM 38477222
30 Nhà thuốc Tuấn Vũ 52 Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp HCM 01254258067