Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Phú

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 252 354, Tân Sơn Nhì, tan son nhi, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0982115441
2 NT An Khang. 202, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0866864505
3 NT Công Tâm 43, Lê Niệm, Phú Thạnh, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907950909
4 NT Diệu minh 66, Cây Keo, P Hiệp Tân, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0935229758
5 NT Hoa Sơn 77, Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0913655007
6 NT Minh Nghia 342 A , Phú Thọ Hòa, Phú thọ Hòa, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903163016
7 NT Nguyên thảo 152, Tân Hương, P Tân Quy, Tan phu , Tỉnh Hồ Chí Minh 0914183965
8 NT Tan Phu 2 198, Phú Thọ Hòa, Phú thọ Hòa, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938068178
9 NT Thuận Hòa 303A, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0963391144
10 NT Vi Khang 83 , Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0985462881
11 NTThanh Sương 55, Trần Hưng Đạo, Tan sơn nhi, Tân Phú, Tỉnh Hồ Chí Minh 0838124434
12 NT Thế Huy 80,Vườn Lài,Tân Thành,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0838104352