Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Phú

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phước Lộc 49,Bờ Bao Tân Tháng,Sơn kỳ,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0904968318
2 NT Thanh Hiền 76/72,Lê Văn Phan,Phú Thọ Hòa,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0369594419
3 NT Đông Y Thuận Hòa 303A,Nguyễn Sơn,Phú Thạnh,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0963391144
4 NT Công Tâm. 43,Lê Niệm,Phú Thạnh,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0907950909
5 NT 252 354,Taân Sơn Nhì,Tân Sơn Nhì,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0982115441
6 NT Hoa Sơn 77,goò Dầu,Tân Quý,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0913655007
7 NT Vi Khang 83 ,Độc Lập,Tân Thành,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0985462881
8 NT Thế Huy 80,Vuườn Lài,Tân Thành,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0838104352
9 NT An Phước 2 96,Trần Văn Ơn,Tân Sơn Nhì,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0909041502
10 NT Bảo Tín 37,Thống Nhất,Tân Thành,Tân phú,TP- HCM 0902622322
11 NT Tuấn Vũ 52,Cây Keo,Phú Thành,Tân phú,TP- HCM 0854258674
12 NT Số 99 99,Cây Keo,Phú Thành,Tân phú,TP- HCM 085180979
13 NT Diệu Minh 66,Cây Keo,Hiệp Tân,Tân phú,TP- HCM 0935229758
14 NT Minh Phúc 225A,Gò Dầu,Tân Qúy,Tân phú,TP- HCM 0909156125
15 NT Phúc Khang 170,Lũy Bán Bích,Phú Thành,Tân phú,TP- HCM 0934540400
16 NT Thiện Nhân 252,Thoại Ngọc Hầu,Phú Thành,Tân phú,TP- HCM 0903096694
17 NT Thanh Phước 129A,Gò Dầu,Tân Quý,Tân phú,TP- HCM 0903626129
18 NT An Khang 202,Nguyễn Sơn,Phú Thành,Tân phú,TP- HCM 0866864505
19 NT Hồng Phúc 208,Nguyễn Sơn,Phú Thành,Tân phú,TP- HCM 0938748093
20 NT Nguyên Thảo 152,Tân Hương,Tân Quý,Tân phú,TP- HCM 0914183965
21 NT Thiên 65B,D9, Tây Thạnh,Tân Phú,TP- HCM 0938091055
22 NT Minh Nghĩa 342 A ,Phú Thọ Hòa ,Phú thọ Hòa,Tân Phú,TP- HCM 0903163016
23 NT Tân Phú 1 282,Phú Thọ Hòa ,Phú thọ Hòa,Tân Phú,TP- HCM 0909291883
24 NT Thanh Loan 86A,Vườn Lài,Tân Thành,Tân Phú,TP- HCM 0906951822
25 NT Nam Phương 386,Lũy Bán Bích,Phú Trung,Tân Phú,TP- HCM 0933694325
26 NT Gia An 27D ,Sơn Kỳ,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP- HCM 0988091583
27 NT Thanh Sương 55,Trần Hưng ,Tân Sơn Nhì ,Tân Phú,TP- HCM 0838124434
28 NT Minh Hưng 166,Dương Văn Dương,Tân Qúy,Tân Phú,TP- HCM 0928701368
29 NT Thanh An 57,Số 1,Tây thạnh,Tân Phú,TP- HCM 0908390631
30 NT Thiên Ân 119,Lê Trọng Tấn,Sơn Kỳ,Tân Phú,TP- HCM 0903001226
31 NT Nguyên Lộc 321,Kênh Tân Hóa,Hòa Thạnh,Tân Phú,TP- HCM 0973242495
32 NT Việt My 59,Trịnh Đình Trọng,Tân Thành,Tân Phú,TP- HCM 0942222326
33 NT Tân Phú 2 115,Tân Quý,Tân Quý,Tân Phú,TP- HCM 0909922064