Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Tân Phú

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phước Lộc 49,Bờ Bao Tân Tháng,Sơn kỳ,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0904968318
2 NT Thanh Hiền 76/72,Lê Văn Phan,Phú Thọ Hòa,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0369594419
3 NT Đông Y Thuận Hòa 303A,Nguyễn Sơn,Phú Thạnh,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0963391144
4 NT Công Tâm. 43,Lê Niệm,Phú Thạnh,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0907950909
5 NT 252 354,Taân Sơn Nhì,Tân Sơn Nhì,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0982115441
6 NT Hoa Sơn 77,goò Dầu,Tân Quý,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0913655007
7 NT Vi Khang 83 ,Độc Lập,Tân Thành,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0985462881
8 NT Thế Huy 80,Vuườn Lài,Tân Thành,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0838104352
9 NT An Phước 2 96,Trần Văn Ơn,Tân Sơn Nhì,Tân Phú,Hồ Chí Minh 0909041502