Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Thủ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Ân Số 1005, Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0966279306
2 NT Khoa Nguyên Số 69, Dân Chu, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903744821
3 NT Như Hằng 2 Số 110B, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02837260697
4 NT 56 Số 441, Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907601248
5 NT Thành Đạt Số 3F, Đường Số 6, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02862833234
6 NT Tấn Tài Số 16, Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0918999214
7 NT Á Châu Số 4, Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0398040425
8 NT Giang Sơn2 Số 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903993500