Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Thủ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Ân Số 1005, Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0966279306
2 NT Khoa Nguyên Số 69, Dân Chu, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903744821
3 NT Đức Số 3, Đường Số 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0372446788
4 NT Huy Hoàng Số 207, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0819452345
5 NT Như Hằng 2 Số 110B, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02837260697
6 NT 56 Số 441, Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907601248
7 NT 58 Số 24, Đường 16, KP 3, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975223689
8 NT Thành Đạt Số 3F, Đường Số 6, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02862833234
9 NT Bạch Dương Số 1200, Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02838971678
10 NT Bão Hòa Đường Số 26, Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02838962297
11 NT Giang Sơn2 Số 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903993500
12 NT Hoa Lợi Số 25, Đường Số 17, KP 5, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975009079
13 NT Thanh Trúc Kiot 08, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909007254
14 NT Tấn Tài Số 16, Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0918999214
15 NT Quỳnh Như Số 19, Tam Hà, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0775713628
16 NT Á Châu Số 4, Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0398040425