Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Thủ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 56 441, Kha Vạn Cân, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907601248
2 NT Đức 3, Đường Số 48, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0372446788
3 NT 41 166, Quốc Lộ 13, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837260849
4 NT Bạch Dương 1200, Kha Vạn Cân, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838971678
5 NT Bảo Kha 53, Đường 42, P Linh Đông, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0974807790
6 NT Bảo Ngân 2 1150, Kha Vạn Cân, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0934831318
7 NT Giang Sơn 79-81, Đường Hiệp Bình, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0356434548
8 NT Giang Sơn2 99-101, Tô Ngọc Vân, P Linh tây, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0779799101
9 NT Hồng Ân 1005, Lộ 43, P Bình Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0966279306
10 NT Khang Linh 125, Hoàng Diệu 2, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862756598
11 NT Khanh 138, Quốc Lộ 13, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02822467344
12 NT Mỹ Dung 49, Tô Ngọc Vân, P Linh tây, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933767778
13 NT Ngân Thịnh 9, Đường số 2, P Linh Đông, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0914171477
14 NT Như Hằng 2 110B, Hiệp Bình, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837260697
15 NT Tấn Tài 16, Phú Châu, P Tam Phú, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918999214
16 NT Thành Đạt 3F, Đường Số 6, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862833234
17 NT Thúy Kiều 56/5B, Đường Số 48, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0372446788
18 NT Á Châu 4,Đặng Văn Bi,Phường Bình thọ,Quận Thủ Đức,Hồ Chí Minh 0398040425