Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Thủ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Bạch Dương 1200 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 0838971678
2 Nhà thuốc Bạch Dương 1200 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 0838971678
3 Nhà thuốc Bạch Dương 1200 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 0838971678
4 Nhà thuốc Bạch Dương 1200 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 0838971678
5 Nhà thuốc Khanh 138 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM 0822467344
6 Nhà thuốc Bảo Ngân 2 1150 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp HCM 0934831318
7 Nhà thuốc Bảo Kha 53 Đường 42, KP 6, P. Linh Đông, Q.Thủ Đức, Tp HCM 0974807790
8 Nhà thuốc 56 441 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM 0907601248