Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Thủ Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 41 166, Quốc Lộ 13, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837260849
2 NT Bảo Phương 206, Quốc Lộ 13, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837268139
3 NT Lê Anh 2 79, Đường Số 2,Khu Phố 6, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0989824844
4 NT An Bình. 87, Hiệp Bình, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837272487
5 NT Như Hằng 2 110B, Hiệp Bình, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837260697
6 NT Thanh Ngân 46, Hiệp Bình, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0947777748
7 NT Mỹ Châu. 43, Đường 23, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0968753420
8 NT Giang Sơn 79-81, Đường Hiệp Bình, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0356434548
9 NT Đông Y Tam Bình 240, Quốc Lộ 1A, P Tam bình, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0764695550
10 NT Đức 3, Đường Số 48, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0372446788
11 NT Thành Đạt. 3F, Đường Số 6, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862833234
12 NT Thúy Kiều 56/5B, Đường Số 48, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0372446788
13 NT 56 441, Kha Vạn Cân, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907601248
14 NT Như Hằng 186, Quốc Lộ 13, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0367440267
15 NT Quang Minh 90, Đường Số 8, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0984389694
16 NT Khanh 138, Quốc Lộ 13, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02822467344
17 NT Hoàng Dũng 102, Đường Số 8, P Hiệp Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909327208
18 NT Thanh Thủy 1 128, Hồ Văn Tư, P Trường Thọ, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909562979
19 NT Bảo Ngân 2 1150, Kha Vạn Cân, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0934831318
20 NT Khoa Nguyên 69, Dân Chu, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903744821
21 NT Bảo Kha 53, Đường 42, P Linh Đông, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0974807790
22 NT Tấn Phát 78, Tô Vĩnh Diện, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0976685859
23 NT Hồng Ân 1005, Tỉnh Lộ 43, P Bình Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0966279306
24 NT Thiên Phúc 56, Tô Vĩnh Diện, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908565557
25 NT Bão Hòa Đường 26, Lê Văn Ninh, P Linh tây, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838962297
26 NT Mỹ Dung 49, Tô Ngọc Vân, P Linh tây, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933767778
27 NT Giang Sơn2 99-101, Tô Ngọc Vân, P Linh tây, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0779799101
28 NT Gia Phúc 32, Hồ Văn Tư, P Trường Thọ, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0388860042
29 NT Tấn Tài 16, Phú Châu, P Tam Phú, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918999214
30 NT Bạch Dương 1200, Kha Vạn Cân, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838971678
31 NT Hồng Ngộc 44, Hoàng Diệu 2, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862835389
32 NT Khang Linh 125, Hoàng Diệu 2, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862756598
33 NT Ngộc Hồng 952/1, Tỉnh Lộ 43, P Bình Chiểu, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0974473532
34 NT An Việt 12, Võ Văn Ngân, Phương Trường Thọ, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837206229
35 NT Ngân Thịnh 9, Đường số 2, P Linh Đông, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0914171477
36 NT Minh Thanh 34, Phú Châu, P Tam Phú, Q Thủ Đức, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918999214
37 NT Á Châu 4,Đặng Văn Bi,Bình thọ,Thủ Đức,Hồ Chí Minh 0398040425
38 NT Hoa Lợi 25,Đường Số 17, KP 5, Linh Trung,Quận Thủ Đức,Thành Phố Hồ Chí Minh 0975009079