Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Ân Thi

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Vân Sơn - trực thuộc đại lý Vân Sơn Ngã Tư Tân Phúc, TT Ân Thi, Hưng Yên 0912960168
2 QT Anh Dũng Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên 0973543923
3 QT cô Lan Thắng Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên 0985020971
4 QT Hồng Phúc Chợ Đìa, TT Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên 0975621389
5 QT Luân Nguyệt Chợ Thi, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên 0977758394
6 QT Tân Dược - Chị Hòa Thôn Đỗ Hạ, Xã Quang Vinh, Huyện Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên 0378211758
7 QT Thành Văn Chợ Cầu Ngọc, Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên 0359149025
8 QT Yến Tài - trực thuộc đại lý Vân Sơn Số 39 Bùi Thị Cúc, TT Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên 0976881600
9 QT Tân Dược - Anh Khoái Thôn Gạo Bắc, Xã Hồ Tùng Mậu, Huyện Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên 0978790866