Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Khoái Châu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Anh Vũ Số 196 Đường Sài Thị TT Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên 0975684283
2 NT Mạnh Anh Số 81, Đường Sài Thị, Thị Trấn Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên (hoặc Thôn Hạ Vỹ,Khoái Châu, Hưng Yên) 091033689
3 QT Anh Đức Dốc Bái, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên 0364288750
4 QT Oánh Hằng TT Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên 0328527197
5 QT Tân Dược - Em Hằng KC Ngã tư Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên 0977781303
6 QT Thao Cầu - Lê Thị Nhung Cổng Bệnh Viện Huyện Khoái Châu, Thị Trấn Huyện Khoái Châu, Huyện Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên 0984326704
7 QT Nguyễn Bảy Đông Kết , Huyện ,Khoái Châu, Hưng Yên 0986899209
8 QT Đài Cúc Chợ Bái, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên 0982929354