Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Kim Động

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thùy Trâm - Chị Dịu Chợ Hang, Thôn Thọ Quang, Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên 02213681168
2 QT Hưng Linh Chợ Đức Hợp, Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Hưng Yên 0946533828
3 QT Đồng Giao Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên 0387519567