Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Kim Động

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Bảo Long- Kim Động Chợ Phận, Xã Chính Nghĩa, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 0382651992
2 QT Đồng Giao Thôn Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân, Huyện Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 0387519567
3 QT Gia Bảo Đội 4, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 0983881090
4 QT Hiền Trạch Thôn Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 0904841727
5 QT Hoàng Long Cầu Ngàng, TT Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên 0977939902
6 QT Hưng Linh Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 0946533828
7 QT Phạm Thị Phương Thôn Nam Phú, Xã Thọ Vinh, Huyện kim Động, Tỉnh Hưng Yên 0985664648
8 QT Tâm Đức- Kim Động Số 186 Đường Nguyễn Lương Bằng, Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 0973513866
9 QT Thu Thùy Cổng Chợ Ngàng, Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 0374666274
10 QT Thùy Trâm- Chị Dịu Chợ Hang, Thôn Thọ Quang,Xã Thọ Vinh, Huyện Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên 02213681168
11 QT Lí Đạt Ngã 4, Cầu Si, Kim Động, Hưng Yên 0984769823