Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Mỹ Hào

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hường Bần Số 72 Phố Bần, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 0974255171
2 QT Hồng Vân Ngã 4 chợ Bao Bì, Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên 0978119777
3 QT Lâm Hương thôn Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 0915716667
4 QT Linh Giang Chợ Thứa, Huyên Mỹ Hào, Hưng Yên 0977378857
5 QT Nhất Vinh Đường 196 Chợ Bao Bì, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 0914274456
6 QT Số 2 Đường 198, Phùng Chí Kiên, Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên 0977317396
7 QT Trung Việt Thôn Thịnh Vạn, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 0382987820
8 QT Việt Trang Chợ Thứa, Xã Dị Sử, Huyện Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 02213824165/0961906916
9 QT Tâm Phúc Cổng viện đa khoa Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 0868616705