Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Phù Cừ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Đạt Phương Chợ Tiên Tiến, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên 0984679910
2 QT Hưng Thủy Số 14k1, Phố Cao, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên 0972381304
3 QT Oanh Qúy Phố Cao, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên 0979861833
4 QT Quyết Thắng Số 43K2, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên 0982879775
5 QT số 2 - Hùng Lan Số 06K2, Phố Cao, Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên 0944418898
6 QT Tân Dược - Nguyễn Văn Anh Ngã 5, Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên 0979016892