Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Tiên Lữ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hoàng Mai - Nguyễn Thu Hiền Minh Khai, TT Vương, Tiên Lữ,Hưng Yên 0984882446
2 QT Thanh Tâm - Tiên Lữ Phố Nai, Xã Ngô Quyền, Huyện Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên 03213501079
3 QT Thanh Thủy Phố Minh Khai, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên 0984298851
4 QT Thảo Từ Thôn Đặng Xá, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên 0974695596
5 QT Xuân Vượng Cổng Chợ Ba Hàng, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên 0962366102