Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Văn Giang

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thùy Chi Chợ Châu, Thôn Đa Ngưu, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên 0982466236
2 QT Số 4 Chị Huệ Thôn Nguyễn, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên 0982724069
3 QT Trung Tâm Văn Giang Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Hưng Yên 0983983658
4 QT số 6 Chị Liên xóm 5, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang,Hưng Yên 0985132547