Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Văn Giang

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Ánh Dương. Cầu Mới, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 0859141847
2 QT Bích Phương Chợ Nghĩa Trụ, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 0972056046
3 QT Chị Huệ Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên 0982724069
4 QT Kim Tuyến Xóm 5 Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên 0922409056
5 QT số 6 Xóm 5, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên 0985132547
6 QT Số 7 - Giang Thị Anh Chợ Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên 0979461298
7 QT Tân Dược - chị Thêu Chợ Trâu, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên 0916503209
8 QT Thùy Chi Chợ Trâu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 0982466236
9 QT Trung Tâm Văn Giang Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 0983983658
10 QT Tâm Bình Thôn Công Luận 1, TT Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 0397459604