Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Văn Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Tân dược - Đinh Xuân Năm ., Thôn Văn Ổ, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên 0973999835
2 QT Khánh Linh Đội 5, , Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên 0984846735
3 QT Đăng Quang ., Thôn Thượng, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0967959415
4 QT Trinh Hằng ., Chợ Nôm, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên 0968004303