Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Văn Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Bạch Mai… ngã 3 chợ đậu, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 02213989785
2 QT Chú Quân Thôn Hoàng Nha, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm 02214004368
3 QT Minh Trang - văn lâm Đường Tài Chính, Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên (đc cũ: chợ đường cái) 0973700459
4 QT số 2 chi nhánh dược văn lâm thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên 0966589899
5 QT Tân dược - Đinh Xuân Năm Văn Ổ, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên 0973999835
6 QT Thảo Vi Ngọc Quỳnh, TT Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm 0985680716
7 QT trung tâm Văn Lâm TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0773281145
8 QT Việt Đức Chợ Đậu, Xã Lạc Đạo, Huyện Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 0983849723
9 QT Hải Anh số 32, khu Tập Thể địa chất, Tân Quang, văn Lâm,Hưng Yên 0975237253