Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Yên Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Tuấn Lan - Quầy 14 Số 298, Thôn Ông Tố, Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên 0982964377
2 QT Số 8 - Yên Mỹ ., Thôn Nghĩa Xuyên, Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên 0982245406