Điểm bán

Hưng Yên - Huyện Yên Mỹ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT 14 HT Yên Mỹ - QT Tuấn Lan Số 298 Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên 0982964377
2 QT Hương Giang Cầu Hầu, Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 0974093186
3 QT số 11 Liêu Xá, Liêu Trung, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên 0976226746
4 QT Số 8 - Yên Mỹ Thôn Nghĩa Xuyên, Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 0982245406
5 QT Thành Nhung Phố Xuân Tràng, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 0986052384
6 QT Thu Mến Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 0977465755
7 QT Vân Anh Số 52 B TT Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 0978216866
8 QT Thành Công Thôn Xuân Tràng, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên 0349585113
9 QT Thu Hà Số 274, TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 0987579988
10 QT Tân Dược.. Ngã ba Lò Rèn, Thôn Vĩnh Long, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 0966322968