Điểm bán

Lào Cai - Huyện Bắc Hà

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Vân Trang Số 265, Đường Ngọc Uyển, Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai 0392303291