Điểm bán

Lào Cai - Huyện Bảo Thắng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT số 30 ., Tổ 4, Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai 0367551253
2 QT Nguyên Khang Km 39, Thôn Bắc Ngầm, Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai 0366987939
3 Siêu thị thuốc Minh Kính Số 109, Đường Hoàng Sao, Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai 0982817637
4 QT số 45 ., Thôn Phú Hải 2, Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai 0989555795
5 QT số 10 ., Thôn Phú Hải 2, Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai 0986298865