Điểm bán

Lào Cai - Huyện Bảo Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT số 15 Bản Liên Hà 2, ., Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai 0395176996
2 NT Hoàng Yến Số 227, Đường Nguyễn Tất Thành, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai 0988628620
3 QT số 1 Số 522, Đường Nguyễn Tất Thành, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai 0975546903
4 QT Thanh Ngân ., Bản Liên Hà 4, Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai 0981131989
5 QT số 58 ., Bản Liên Hà 2, Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai 0987812899