Điểm bán

Lào Cai - Thành phố Lào Cai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thủy Vân Số 154, Đường Hàm Nghi, Kim Tân, Lào Cai, Lào Cai 0964028289
2 NT siêu thị thuốc Minh Kính 2 Lô LK 02, Đường Ngô Quyền, Kim Tân, Lào Cai, Lào Cai 0976776667
3 NT Minh Quân Số 494, Tổ 10, Đường Điện Biên, Cốc Lếu, Lào Cai, Lào Cai 0387575888
4 Công Ty Cổ Phần VTYT Lào Cai - NT Số 3 Số 471, Đường Nhạc Sơn, Cốc Lếu, Lào Cai, Lào Cai 0918135855
5 NT Đăng Khôi Số 092, Đường Võ Nguyên Giáp, Bắc Cường, Lào Cai, Lào Cai 0973731465
6 NT Tâm Đức Số 194, Đường Hàm Nghi, Kim Tân, Lào Cai, Lào Cai 0966796268
7 NT Minh Vũ Số 246, Đường Hồng Hà, Cốc Lếu, Lào Cai, Lào Cai 0986746555
8 NT Ánh Dương Số 148, Đường Tuệ Tĩnh, Kim Tân, Lào Cai, Lào Cai 0985883145
9 QT số 44 ., Thôn Suối Ngàn, Cam Đường, Lào Cai, Lào Cai 0347518768
10 NT Trường Minh Số 73, Đường Nguyễn Du, Kim Tân, Lào Cai, Lào Cai 0912461720
11 NT Thanh Tâm Số 515, Đường Nhạc Sơn, Cốc Lếu, Lào Cai, Lào Cai 0869041985
12 NT Gia Huy Gần trường tiểu học xã Vạn Hòa, Đường M16, Vạn Hoà, Lào Cai, Lào Cai 0912853613
13 NT Bán lẻ số 02 Số 078, Đường Lý Đạo Thành, Kim Tân, Lào Cai, Lào Cai 0983548606
14 NT Thanh Hoa Số 020, Đường M9, Vạn Hoà, Lào Cai, Lào Cai 0333263106
15 QT Minh Triết Số 10, Tổ 18, Đường Trần Văn Nơ, Pom Hán, Lào Cai, Lào Cai 0342350839
16 NT Phú Thịnh Số 167, Đường Phú Thịnh, Bắc Cường, Lào Cai, Lào Cai 0971325235
17 QT số 12 Số 382, Đường Khánh Yên, Phố Mới, Lào Cai, Lào Cai 0964206665