Điểm bán

Long An - Huyện Châu Thành

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Bình An 60A Đường 827, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An 02723.878.136
2 Quầy Thuốc Kiều Muội 618/4 Ấp Bình Trị 1, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An 0916.793.942