Điểm bán

Long An - Thành phố Tân An

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bạch Yến Số 171, Hùng Vương, phường 2, Tân An, Long An 0909526275
2 YHCT Phước An Hòa Số 27, Nguyễn Trung Trực, phường 2, Tân An, Long An 0988002407