Điểm bán

Ninh Bình - Huyện Gia Viễn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Đào Thị Hồng Chợ Đò, Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 0396207997
2 QT Đinh Thị Huệ Số 357, Phố Thống Nhất, TT.Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 0915098282
3 QT Hòa Thọ Số 69, Phố Me, TT.Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 0978137575
4 QT Kiều Anh Đường 477, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 0971225166
5 QT Nguyễn Thị Phương Số 323, Phố Thống Nhất, TT.Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 0943020908
6 QT Phạm Thị Mai Đường 1A, Ngã 3 Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 0374496168
7 QT Tân Dược Khánh Huyền Xóm 6, Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 0962628678
8 Phòng Khám Đa Khoa Xuân Hòa Đường 1A, Thôn Xuân Hòa, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 0932297979
9 NT Trần Thị Kim Cúc Đường 477, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình 01638714817