Điểm bán

Ninh Bình - Huyện Kim Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Ánh Dương Số 37, Phố Nam Dân, TT.Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình 0944866312
2 QT Số 2 - Thu Dự Phố Thượng Kiệm, TT.Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình 0916031398
3 QT Trường Huyền Xóm 9, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình 0374882379
4 QT Thúy Hường Xóm 2, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình 0963238150