Điểm bán

Ninh Bình - Huyện Yên Khánh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hoàng Thị Kim Nương Đường 10, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0964330646
2 QT Hoàng Thị Thủy Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0326152568
3 QT Nguyễn Thị Hà Chợ Trung, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0962462393
4 QT Phạm Thị Tươi Thôn 19, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0854876762
5 QT Tân Dược Đoàn Thị Loan Đường 10, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0972380267
6 QT Tân Dược Thủy Hóa Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0762141168
7 QT Thanh Mai Xóm 6, Nam Cường, Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0964391536
8 Đại Lý Thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Ngọc Dung Cầu Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0394662083
9 QT Tân Dược Phạm Ngọc Duy Xóm 2, Nam Cường, Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0865589228
10 QT Số 5 - Trần Thị Bình Chợ Chính Tâm, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 0977323191