Điểm bán

Ninh Bình - Huyện Yên Mô

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Bình Phố Bắc Yên, TT.Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 0916621919
2 QT Khánh Nga Xóm Thượng, Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 0977465397
3 QT Số 12 - Nguyễn Thị Hường Phố Trung Yên, TT.Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 0987055046
4 QT Số 13 - Đỗ Thị Hồng Anh Chợ Bút, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 0975931765
5 QT Tân Dược Dũng Loan Xóm 3, Thôn Hồng Thắng, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 0947674313
6 QT Tân Dược Dương Thị Tuyết Thôn Đông Đoài, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 0839526524
7 QT Tân Dược Lê Thị Miên Thôn Lộc, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 0962057399
8 QT Tân Dược Vũ Thị Huế Chợ Ngò, TT.Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình 0382591704