Điểm bán

Phú Thọ - Huyện Cẩm Khê

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ái Liên Chợ Phú Lạc, Khu 2, Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ 0357817775
2 QT Bình Lân Số 195, Khu 8, Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ 02103834061
3 QT Mai Long ., Khu 6, Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ 0989334222