Điểm bán

Phú Thọ - Huyện Hạ Hoà

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Cty TNHH y dược Ngọc Thiện Cổng chợ Huyện Hạ Hòa, Khu 8, Hạ Hoà, Hạ Hoà, Phú Thọ 0979756972