Điểm bán

Phú Thọ - Huyện Lâm Thao

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Tâm Cẩn Chợ Bản Nguyên, Khu 2, Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ 0855134059