Điểm bán

Phú Thọ - Huyện Tân Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Trung Cường ., Xóm Minh Tâm, Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ 0977277051