Điểm bán

Phú Thọ - Huyện Thanh Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thân Bôn Số 88, Phố Cầu Đất, Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ 0388585685