Điểm bán

Phú Thọ - Huyện Thanh Thuỷ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Số 429 - chị thắm ., Khu 10, Phượng Mao, Thanh Thuỷ, Phú Thọ 0339961308