Điểm bán

Phú Thọ - Thành phố Việt Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bích Hằng ., Khu 3, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 0981110186
2 NT Gia Phú Số 169, Đường Quang Trung, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 0989890353
3 QT Nguyệt Châu ., Khu 1B, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 0366682682
4 NT Nam Việt ., Chợ Minh Phương, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 0983358131
5 NT Hải Yến ., Khu Minh Tân, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 0985993572
6 NT Ngọc Khuê Số 57B, Tổ 36A, Khu 17, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0975211580
7 NT Ngọc Lâm Số 2201, ĐL Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0979144383
8 NT Anh Quân Số 1189, Đại lộ hùng vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 0978507123
9 NT Tùng Linh ., Chợ Minh Phương, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 0345122448
10 Nt QNA Pharma Số 180, Ngã tư đường Minh Phương, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 0886386555
11 NT Lợi Dân Tổ 10, Khu 6, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0915924161
12 NT Song Hà Tổ 14A, Khu 3, Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ 0981276566
13 NT Bích Thủy Số 30, Đường Nguyễn Du, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 0983287121
14 NT An Nam Số 305, Ngõ 127, Đường Hàm Nghi, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0912266326
15 NT Hùng Vui Số 04, Tổ 50, Khu Liên Phương, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 0962256904
16 QT Thu Liên ., Tổ 8, Khu 5, Thanh Đình, Việt Trì, Phú Thọ 0986288409