Điểm bán

Phú Thọ - Thị xã Phú Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT số 338 Số 34, Tổ 10, Phong Châu, Phú Thọ, Phú Thọ 0978041883
2 NT Mai Lanh Kiot số 7, Chợ Mè, Phong Châu, Phú Thọ, Phú Thọ 0986047170
3 NT Tiến Dung ., Khu 4, Phú Hộ, Phú Thọ, Phú Thọ 0984452066