Điểm bán

Phú Yên - Thành Phố Tuy Hoà

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đông Hưng 63, Trần Hưng Đạo, P1, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 02573823535
2 NT Hiệp Hưng 144, Lê Thánh Tôn, P3, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 02573823964
3 NT Hiệp Hưng Phát 73, Nguyễn Trãi, P5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 02573823173
4 NT Ngọc Ái 293, Lê Lợi, P4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 02573823941
5 NT Thu Hà 136, Lê Thánh Tôn, P3, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 02573824192
6 NT Thu Phượng 104, Nguyễn Huệ, P5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 02573825271