Điểm bán

Quảng Nam - Thành Phố Tam Kỳ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ánh Minh 31, Trần Cao Vân, Phước Hòa, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam 0905027557
2 NT Hồng Hà 241, Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam 0913503567
3 NT Hữu Tâm 23, Trần Cao Vân, Phước Hòa, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam 0983770014
4 NT Quỳnh Thi 250, Nguyễn Văn Trỗi, Phường An Phú, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam 0905791798