Điểm bán

Quảng Ninh - Huyện Hoành Bồ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hòa Bình Số 20 tổ 2 khu 10, Thị Trấn Trới, H.Hoành Bồ, Quảng Ninh 0936591251
2 NT Hùng Yến Số 30, tổ 3, khu 10, tt Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 0968181390
3 QT Số 68 Kios 60 tổ 8, Khu 10, Thị Trấn Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 02033690139