Điểm bán

Quảng Ninh - Thành Phố Móng Cái

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT BV Móng cái Bệnh viện Móng cái, TP Móng Cái 0948678568
2 NT Thanh Thúy Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh 0979450650
3 NT Thắm Oanh Số 12, đường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 02033881072
4 QT SỐ 10. khu 8, P.Hải Hòa, TP Móng Cái.QN 020336299668
5 QT số 12 Số 9 Đường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh 0789039888
6 QT SỐ 6 - Thủy Toản Số 42, Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh 0912458470
7 QT Thanh Loan Km 10 Thôn 7, xã Hải Đông, TP móng Cái, Quảng Ninh 0344280686