Điểm bán

Sóc Trăng - Thành Phố Sóc Trăng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Anh Tuấn 8 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 02993612656
2 NT Lợi Hòa Đường 117 Đường 3 Tháng, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 02993822946
3 NT Minh Trí 25 Đường Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 02993821691
4 NT Nguyễn Huệ ST 372A Đường Nguyễn Huệ, Phường 9, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 02993821362
5 NT Vạn Hòa Đường 202 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 02993627474
6 NT Vạn Xuân Viên 33 Đường Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 02993822574
7 NT Vinh Lợi 7 Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 02993624734