Điểm bán

Sóc Trăng - Thành Phố Sóc Trăng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Anh Tuấn 8, Cách Mạng Tháng Tám, P 1, TP. Sóc Trăng, Tỉnh TP. Sóc Trăng 0939830099
2 NT Lợi Hòa Đường 117, Đường 3/2, P 1, TP. Sóc Trăng, Tỉnh TP. Sóc Trăng 0989600107
3 NT Nguyễn Huệ ST 372A , Nguyễn Huệ, P 9, TP. Sóc Trăng, Tỉnh TP. Sóc Trăng 0907589989
4 NT Vạn Hòa Đường 202, Lý Thường Kiệt, P 1, TP. Sóc Trăng, Tỉnh TP. Sóc Trăng 0916565654
5 NT Vạn Xuân Viên 33, Phan Chu Trinh, P 1, TP. Sóc Trăng, Tỉnh TP. Sóc Trăng 0983525242
6 NT Vinh Lợi 21, Đinh Tiên Hoàng, P 1, TP. Sóc Trăng, Tỉnh TP. Sóc Trăng 0989212085