Điểm bán

Sơn La - Huyện Mai Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thùy Linh II Tiểu khu 19, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0978977282
2 NT Thùy Linh Tiểu khu 5, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0978977282
3 QT Quý Khương - Cty CPDP Đức Tâm Bản Nà Sản, Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La 02123845110
4 NT Trường An Tiểu khu 19, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0976752896
5 NT Châu Hậu (Cũ NT Bệnh Viện) ., Tiểu khu 17, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0976537686