Điểm bán

Tây Ninh - Huyện Bến Cầu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thủy Hải 62, Đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh 0949970777
2 NT Vạn Hạnh Đường 2165, Khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Bến Cầu, Tỉnh TÂY NINH 0985177133
3 QT Dĩ Cúc , ấp Cao Su, Xã Long Giang , Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh 0979900620
4 QT Phương Uyên 16, ấp Long phi, Xã Long Thuận, Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh 0919698333