Điểm bán

Tây Ninh - Thành Phố Tây Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Lạc 638, đường Điện Biên Phủ, P Hiệp Ninh, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 0396795407
2 NT Nhất Thanh Ngọc 63, Đường Võ Văn Truyện, P 2, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 0903660225