Điểm bán

Thái Bình - Huyện Đông Hưng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT An Toàn Cầu Vô Hối, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng 022735935370
2 QT Bui Thi Luận Thôn Thuần Túy. Xã Đông La. Huyện Đông Hưng 0392397022
3 QT Hòa Phượng Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng, Tinh Thái Bình 09744082830
4 QT Long Hương phố Tăng, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình 09867498960
5 QT Nam Phong Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình 09830183330
6 QT Ngọc Diệp Xóm 8.Xã Đông Hòa.Huyện Đông Hưng 03920583870
7 QT Nguyễn Bá Trường Tổ8, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình 022738514060
8 QT Thịnh Nhung Ki ốt 3, Chợ mới, Thị trấn Đông Hưng 0705889828
9 QT Thơm Nga Xóm 3, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng 09040981910
10 QT Thúy Ninh Cổng bệnh viện Đông Hưng,Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình 09737756060
11 QT Trung Tâm Đông Hưng Tổ 3,TT Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình (Cổng bệnh viện Đông Hưng) 0973894800
12 Trung tâm DP Đông Hưng Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 022738512400
13 QT Phạm Thị Luận(tên cũ QT Bùi Thị Luân) Cổng Chợ Vàng, thôn Thuần Túy, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng 0169239022/0904489652
14 QT Mạnh Phương Thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 0359019668