Điểm bán

Thái Bình - Huyện Hưng Hà

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 ĐL thuốc Kim Tuyến Thôn Trung Thôn, Xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình 09736522020
2 NT Anh Cường Khu Thị Tứ La, Xã Minh Khai, H, Hưng Hà, Thái Bình 09725556780
3 QT Ánh Hồng Thôn Hương Xá.Xã Phúc Khánh.Huyện Hưng Hà 09773504410
4 QT Cao Tá thôn tư la, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Thái Bình 09679123680
5 QT Chị Lan Chợ Đô Kì. Xã Đông Đô. Huyện Hưng Hà 0977293899
6 QT Chị Lan Cổng chợ Đô Kì, Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà, Thái Bình 09889225620
7 QT Chị Thắm ngã tư Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 09724867210
8 QT Dũng Diễn Thôn Buộm, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà 09713332930
9 QT Đào Thị Khuyên Ngã ba chợ Hồng An, xã Hồng An, Huyện Hưng Hà 03982706920
10 QT Hiền Lĩnh Kiot 1 Cổng chợ Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình 09447243030
11 QT Hoàng Hà Thôn Khánh Mỹ, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà 022739932450
12 QT Kim Quế khu nhân cầu 2, TT Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình 09849876680
13 QT Luân Phương Xã Điệp Nông Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình 09843986380
14 QT Minh Ánh Làng Mẹo, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà 03365814730
15 QT Minh Liễu Khu Thị An, Thị Trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà 022738620050
16 QT Ngọc Thúy Cổng đền Muộm, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình 012782797400
17 QT Phương Dung Chợ Diêm.Xã Minh Tân.Huyện Hưng Hà 09042376680
18 QT Quốc Hưng- tên khác QT Trúc Đào Thôn Tư La.Xã Minh Khai.Huyện Hưng Hà, Thái Bình 09632187500
19 QT Sơn Hường Xã Tây Tiến, Huyện Hưng Hà 012456665680
20 QT Tạ Thị Mến Chợ Diêm.Thôn Triều Trai.Xã Minh Tân.Huyện Hưng Hà 03929584120
21 QT Thanh Phòng cổng bệnh viện Hưng Hà, Nga Tư La, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà 0972565983
22 QT Thu Huyền Thôn Cổ Trai, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà 0966178606
23 QT Trang Anh Chợ Mới, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 03939817950
24 QT Trần Tuấn Phố Lẻ. Xã Phúc Khánh. Huyện Hưng Hà 0962085298
25 QT Trần Thị Tho Chợ Minh Khai, Ngã Tư La, TT Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình 03599019860